Türkçe


SRC Nedir? SRC Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ÜDY ve ODY Nedir? SRC Kursu Ders Notları YÖNETMELİKLER SRC Belgeleri ODY Belgeleri ÜDY Belgesi Belgelerimiz Hakkımızda Sınav PSİKOTEKNİK

GEREKLİ EVRAKLAR

 
SRC 1-2-3-4 İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 2 Adet Biometrik Fotoğraf 
  • Kimlik Fotokopisi 
  • Ehliyet Fotokopisi 
  • Diploma Fotokopisi 
  • Sabıka Kaydı

 

PSİKOTEKNİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 1 Adet Biometrik Fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi


Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler

İzlenme 4069


Madde 16- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,

c) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ile Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,

e) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,

f) Müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere ait belgeler,

g) Eğitim merkezinin kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgeler,

h) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

i) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.Edremit Psikoteknik

Balıkesir Psikoteknik

SRC ÇEŞİTLERİ

SRC1 - ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC2 - YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC3 - ULUSLAR ARASI EŞYA- KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC4 - YURT İÇİ EŞYA - KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC5 - (ADR) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI


02/12/2023 Gün Ortalama:54  Bugün112 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:18.206.48.243