Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Eğitim Merkezinin Nitelikleri

Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

111 a) Derslik (en az 3 adet),

b) Öğretmenler odası

c) Sorumlu yönetici odası,

d) Büro hizmetleri odası,

e) Tuvalet,

f) Kütüphane,

g) Kantin veya çay ocağı.

Yetki belgesi sahipleri Bakanlık’tan onay almak şartıyla, merkezi adresleri dışında şube açabilirler. Eğitim merkezine bağlı şubelerde ise aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

a) En az 1 adet derslik,

b) Sorumlu yönetici odası,

c) Tuvalet.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin verileceği eğitim merkezi ve bağlı şubelerinin;

a) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıya sahip,

b) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli,

c) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerlere sahip,

d) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin diğer standartlara uygun, olması şarttır.

Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır