Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Eğiticilerin Nitelikleri

Madde 20- Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde;

a) Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli,

b) KTY kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yıl süreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar,

d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar,

e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler, ile bu görevlerden emekli olanlar ve

f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler.

Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesi sahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesi sahibi kuruluş bu kişileri derhal eğitici kadrosundan çıkarır.

Eğiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları şarttır.