Türkçe


SRC Nedir? SRC Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ÜDY ve ODY Nedir? SRC Kursu Ders Notları YÖNETMELİKLER SRC Belgeleri ODY Belgeleri ÜDY Belgesi Belgelerimiz Hakkımızda Sınav PSİKOTEKNİK

GEREKLİ EVRAKLAR

 
SRC 1-2-3-4 İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 2 Adet Biometrik Fotoğraf 
  • Kimlik Fotokopisi 
  • Ehliyet Fotokopisi 
  • Diploma Fotokopisi 
  • Sabıka Kaydı

 

PSİKOTEKNİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 1 Adet Biometrik Fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi


Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar

İzlenme 4010


Sınavların İlanı

Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava Giriş Şartları


Madde 30- Sınavlara katılabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,

b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği,

c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz, ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Sınav Dönemleri


Madde 31 — Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez  mesleki yeterlik belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

Sınav Komisyonu


Madde 32- Sınav Komisyonu, Bakanlığın yetkilendireceği en az daire başkanı seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında;

Bakanlıktan 2, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ,Milli Eğitim Bakanlığından 2 , sektör kuruluşlarına ait ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından akredite edilen eğitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

Sınav Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Sınavların Değerlendirilmesi


Madde 33-Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı


Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.

Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz


Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.

İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu


Madde 36- Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Evrakların Saklanması


Madde 37- Eğitim alan katılımcılara ait kayıt ve mezuniyet bilgileri eğitim kurumu tarafından 5 (beş) yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilebilir.Edremit Psikoteknik

Balıkesir Psikoteknik

SRC ÇEŞİTLERİ

SRC1 - ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC2 - YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC3 - ULUSLAR ARASI EŞYA- KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC4 - YURT İÇİ EŞYA - KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC5 - (ADR) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI


02/10/2023 Gün Ortalama:37  Bugün9 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.200.101.84